دانلود پایان نامه

خواص آن

جدول ۱-۴ خواص اتمی، فیزیکی و شیمیایی سرب
عدد اتمی
۸۲
جرم اتمی
۲/۲۰۷
نقطه ذوب
C? 327
نقطه جوش
C? 1755
شعاع اتمی
pm 180
ظرفیت
۴ و ۲
رنگ
خاکستری کدر
حالت استاندارد
جامد
گروه
۱۴
انرژی یونیزاسیون
Kj/mol 4/715
شعاع یونی
nm (+4) 084/0 nm(+2) 132/0
شکل الکترونی
[Xe]4f14 5d10

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع موفقیت‌های، درمان‌های، مسمر،، بیحالی

Leave a Reply