دانلود پایان نامه

یل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرار

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوعreading، Emotional، an، In

Leave a Reply