تحقّق یکی از موارد مذکور در سؤال، مرد او را طلاق گوید، در این صورت قابل استناد است. ولی با دقت در نحوهی بیان عبارت «فهی طالقٌٌ» مشخص میگردد که ظهور در شرط نتیجه دارد نه شرط فعل و اگر هیچکدام را نپذیریم روایت مجمل است و قابل استناد در هیچ موردی نمیباشد.
ب) روایت چهارم که در داستان ضریس و همسرش دختر حمران مورد استناد واقع شده، نیز دلیلی بر بطلان شرط عدم تزویج نیست؛ زیرا مفادّ روایت مجمل است و چند احتمال در مضمون آن وجود دارد که نمیتوان آن را مورد استناد به عنوان دلیل مستقل قرار داد. دراین روایت بطلان شرط ممکن است به یکی از دلایل زیر باشد:
اول: شرط، سفهی و غیرعقلایی است و موجب عسر و حرج میشود .


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چون طرفین شرط نمودهاند که حتی بعد از موت هم حقّ ازدواج نداشته باشند و در صورت تخلّف، تکالیف سختی را بر خود واجب کردهاند.

دوم: شرط با توجه به قید آن (در حال حیات و بعد از مرگ) مشعر بر این است که سلب حق به طور کلی نمودهاند و از این حیث باطل است.
سوم: بطلان شرط از جهت عدم وجوب وفاء به نذر باشد؛ زیرا نذر به صورت شرط نتیجه آمده که اگر هر یک از طرفین تخلف از شرط کرد اموال او برای مساکین باشد و نذر به این صورت تحقق نمییابد.
روایاتی که توسط طرفداران بطلان شرط عدم ازدواج مجدد اقامه شده است، هیچ یک بطلان شرط عدم ازدواج را به طور مطلق اثبات نمیکند، بلکه بطلان آن را در مواردی به خصوص میفهماند و به اصطلاح دلیل اخصّ از مدعاست. در تایید این گفته، میرزای نایینی میگوید عدم نفوذ شرط ترک ازدواج مجدد در روایات ممکن است علت دیگری داشته باشد: «فیمکن ان یکون عدم نفوذ الشرط لتعلیق الطلاق، لا لکون الشرط بنفسه مخالفا للمشروع»
ممکن است عدم نفوذ شرط ترک ازدواج مجدد به این دلیل باشد که طلاق به صورت شرط نتیجه بر آن معلق شده است.

با این حال، میرزای نایینی در ادامه، متّصف شدن الزام و التزام به مخالفت با کتاب را در مواردی میپذیرد و گوید: «و اخری التزام بترک نوع مباح دائماً کالحلف علی ترک شرب العصیر دائماً و حینئذ یکون التزامه محرما لما احله الله کما فی الروایه».
ترجمه: گاهی شخص ملتزم میشود به ترک نوع مباحی برای همیشه. مثل اینکه بر ترک آشامیدن آب میوه برای همیشه قسم یاد کند، که در این صورت این التزام، آنچه را خدا حلال کرده است حرام میکند و چنین التزامی مخالف حکم خدا است همانطور که در روایت آمده است.
صاحب جامع المدارک نیز ترک امر مباح را مادام العمر حرام و التزام به آن را مخالف با حکم الله میداند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *