دانلود پایان نامه

سوراخ(mm)
جنس
محفظه چرخش۱ (s1)
۱
فولاد ضدزنگ
محفظه چرخش۲ (s2)
۱
فولاد ضدزنگ
صفحه اریفیس۱(b1)
۱
برنج
صفحه اریفیس۲ (b2)
۱
برنج

آزمودن انژکتور
برای آزمودن انژکتور ساخته‌شده سه موضوع مورد بررسی قرارگرفته است:
دبی هرکدام از حالت‌های انژکتور، که از ترکیب محفظه‌های چرخش ۱و۲ و صفحه اریفیس ۱و۲ حاصل می‌شوند (۴حالت).

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع مسمر، رسماً"، شاگردانش، سگور

Leave a Reply