دانلود پایان نامه

طراحی دور کند.
برای ساخت انژکتور و به‌منظور کاهش هزینه‌ها و آسانی ساخت و بهره‌برداری، بجای صفحه سوراخ تخلیه و مخزن از یک قطعه برنجی که در اتصالات آب مورد استفاده است، استفاده شده و به اختصار، صفحه اریفیس نام برده می‌شود که محفظه چرخش یا swirler داخل آن قرارگرفته و با قرار دادن یک oring داخل صفحه اریفیس محکم می‌شود. این oring

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد محیط زیست

Leave a Reply