دانلود پایان نامه

آنالیستی هست که به استفاده از روش‌های ریاضی و آماری در کارهای روزمره خود نیاز پیدا نکند [۵-۱].
ریشه کمومتریکس به سال ۱۹۶۹ بر می‌گردد وقتی که جورز،۶ کوالسکی۷ و آیزنهاور۸ مقالاتی را در زمینه
استفاده از ماشین‌های هوشمند خطی برای دسته‌بندی طیف‌های جرمی با قدرت تفکیک کم۹ در مجله Analytical Chemistry به چاپ رساندند. این

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه ناگزیر،، انژکتور، ساخته‌شده،

Leave a Reply