دانلود پایان نامه

کمومتریکس (ICS) در سال ۱۹۷۴ شد. تعریف‌های متعددی در متون شیمی برای کمومتریکس ارائه شده است. کمومتریکس علمی مربوط به شیمی است که در آن از ریاضیات و آمار برای طراحی با انتخاب روش‌های آزمایشگاهی بهینه۱۲، فراهم کردن حداکثر اطلاعات مفید با آنالیز داده‌ها و به دست آوردن آگاهی از سیستم‌های شیمیایی استفاده می‌شود [۷-۵].
ICS چنین

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهطلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

Leave a Reply