شد.
برای اندازه گیری دادهها از دستگاه ۱۶-۳۰۰ EMGساخت کشور آمریکا به کار رفت و برای نرملایز کردن دادهها با استفاده از روش MVIC استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادههای با SPSS انجام شد.
۱-۸- محدودیتهای تحقیق
* در دسترس نبودن شتاب سنج به منظور تعیین لحظه شروع حرکت
* عدم استفاده ار الکترود سوزنی
* عدم تعیین شاخص نیرو و بازوی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *