دانلود پایان نامه

تشکیل دهنده کمربندشانهای
کمپلکس شانه از استخوانهای ترقوه۱۵، کتف۱۶ و بازو۱۷ تشکیل شده است و به طور پیچیده ای ترکیبی از سه مفصل را ایجاد میکنند(اتیس۲۰۰۴۱۸).(شکل۲-۱)

شکل۲-۱- نمای قدامی کمربند شانهای

ساختار استخوانی مفصل گلنوهومرال شامل یک سطح مفصلی بازویی-دوری کوچک، که با سر بزرگ استخوان بازو مفصل میشود به تثبیت کنندههای

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد نانولوله، نیترید، (a)، (b)

Leave a Reply