دانلود پایان نامه

]۲[

را پیل سوختی غشا تبادل پروتونی نیز می نامند. غشاهای پلیمری که نقش الکترولیت را ایفا می کنند، بین دو ناحیه متخلخل از جنس کربن قرار می گیرند که الکترودهای حاوی جریان الکتریسیته می باشند. این الکترودها معمولا از جنس پوششهای کربن یا صفحات فیبرکربنی می باشند. بین الکترود متخلخل و غشای پلیمری، لایهای کربنی با روکشی از بسته های

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانطلاق، جبران خسارت، شخص ثالث

Leave a Reply