دانلود پایان نامه

مثبت یا الکترود کاتد نامیده می‌شود.

۲-۴ اهمیت نیازمندی به پیل‌های سوختی
پیل‌های سوختی انرژی‌های نوید دهنده‌ای هستند که روز به روز کاربرد آن‌ها در عرصه‌های گوناگون روبه گسترش است. این نوع پیل‌ها خصوصیات بسیاری دارند که آنان را در مقایسه با دیگر منابع انرژی جذاب و قابل توجه می‌کند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد می‌رسند.، کاتد[، ]الکترود، اکسیژنی

Leave a Reply