دانلود پایان نامه

العدل المنتظر))
پروردگارا! درود بفرست بر وی امرت که امید مردم و عدل منتظر است.
از امام صادق (ع) روایت شده که فرمودند : ” قسم به خدا ، عدل او مهدی (ع) داخل خانه هایشان می شود؛ همچنان که گرما و سرما داخل می شود.))
آری ، در عصر طلایی حکومت مهدی(ع) هیچ جای زمین باقی نمی ماند مگر این که از برکت عدل و احسان او فیض برد و

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع بخش غیررسمی

Leave a Reply