دانلود پایان نامه

تنوع مواد اولیه انواع زیادی با مشخصات خاص کربن فعال تولید می شود که هر کدام برای مصارف خاصی ساخته میشوند.

۱-۳-۴- فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته۱۰

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته که شامل کاربرد ترکیبات گوناگونی از O3، H2O2، UV و نیمه رساناها (از جمله TiO2) می شود روش های بالقوه مناسب تصفیه می باشند. حسن مهم این فرآیندها به

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحت درمان

Leave a Reply