دانلود پایان نامه

که وقتی قائم ما اهل بیت (ع) به پا خیزد ، لباس های علی (ع) را در بر می کند و روش او را پیش می گیرد.
جود و بخشش: رسول خدا (ص) فرمود : در آخر زمان خلیفه ای خواهد آمد که بی شماره بخشش می کند
روایات و احادیثی که بر کمال این صفت و کرم آن جناب دلالت دارد بسیار است ؛ جداحادیثی که به لفظ عام آمده، از جمله این که امام در هر عصر

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی بخش غیر رسمی، بخش غیررسمی، اشتغال زنان

Leave a Reply