دانلود پایان نامه

دانه های بهبود یافته صرفاً با تکرار این فرایند انجام شود. اما در فرایند ECAP قراردادی، ورق‌ها و صفحات دراز، به دلیل ناپیوسته بودن فرایند پرس موجود نیستند. اخیراً فرایند ECAR، به وسیله یکی از نویسندگان پیشنهاد شد، این فرایند ثابت کرده است که میتواند در حصول دانه با ساختار بهبود یافته ورق‌های آلومینیوم بسیار مفید باشد. فرایند ECAR

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد بافت،، مطلوبتر، (۳۵).، DMSO

Leave a Reply