غشاء پلاسمایی، چروکیدگی غشاء پلاسمایی و منقسم شدن منظم شدن هسته و سیتوپلاسم و تشکیل اجسام آپوپتوتیک۴ که در نهایت توسط سلول‌های همسایه و یا ماکروفاژها پاکسازی می‌شوند می‌باشد. نقش اصلی در تنظیم و اجرای این مراحل به دنبال فعال شدن یک سری آنزیم از نوع آسپارتات سیستئین پروتئازها (کاسپازها۵)، چه از طریق مسیر بیرونی (گیرنده‌های سطح

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *