دانلود پایان نامه

مقدار آن در جو افزایش می یابد.

۱-۴- گردش عمومی جو و اقیانوس
گردش عمومی جو واژه ای است که برای توصیف الگوی جهانی بادها در سطح زمین و سطوح بالا مورد استفاده قرار می گیرد (عزیزی، ۱۳۸۳). گردش عمومی جو مدتها بنام الگوی تک سلولی معروف بوده و مورد قبول دانشمندان بود تا اینکه الگوی سه سلولی چرخش هوا جایگزین آن گردید. به

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درمورد and، آسکوربیک، لیموترش، سانتورساک

Leave a Reply