دانلود پایان نامه

های آن می توان به خاصیت ضد باکتری و ضد ویروسی ان اشاره کرد. از لیمونین به عنوان ماده خام برای تولید کاروون جهت تولی عطر و طعم دهنده های مصنوعی، استفاده می شود (Kekelidze and et al, 1989). همچنین ترکیب مذکور از جمله ترکیباتی است که در جلوگیری از پیشرفت سرطان به خصوص سرطان سینه کاربرد دارد (Kinoshita and et al, 1989).
بیان شده که

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع (۳۴).، ۲۲/۰میکرومتر، Cheek، اسیدنیتریک

Leave a Reply