دانلود پایان نامه

عوارض حاملگی، زایمان و نوزادی در کودکانی که ADHD در آنها با استفاده از معیارهای DSM-IV تشخیص داده شده و خواهر و برادرهای غیرمبتلای این کودکان استفاده کردند. کودک غیرمبتلای با سن نزدیک به کودک مبتلا به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. هفتاد کودک مبتلا به ADHD همراه با ۵۰ خواهر و برادر غیرمبتلای آن ها قبول کردند که در مطالعه شرکت کنند.

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد تونیکای، گردد،، آلبوجینا، تونیکا

Leave a Reply