دانلود پایان نامه

آن است. اختلالات همراه با ADHD شایع بوده و مطالعه عوارض حاملگی، زایمان و دوره نوزادی با توجه به اختلالات همراه سودمند خواهد بود. هرچند به علت حجم نمونه کم، مانع انجام چنین آنالیزی شده است. از دیگر محدودیت های این مطالعه وجود بیش از حد پسرها در گروه مورد بوده است. اگرچه با توجه به این که دختر ها به پیدایش این اختلال مقاوم ترند،

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی جذاب، نام‌این، می‌آید‏،‌این، دیدگاه‌ها،

Leave a Reply