دانلود پایان نامه

همچنین از نمرات چک لیست رفتاری کودک، تست عملکرد مدام و مقیاس وضعیت آکادمیک محدود جهت اندازه گیری علائم ADHD در کودکان مبتلا بهره گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان دادند که کودکان مبتلا به ADHD به طور معناداری میزان بیشتری از عوارض نوزادی در مقایسه با خواهر و برادرهای غیرمبتلای خود داشتند (p۰.۰۰۶). به علاوه، عوارض نوازادی در کودکان

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد پیل‌های، دمایی،، نرسیده‌اند، ?c800

Leave a Reply