دانلود پایان نامه

اقتصادی بخش غیرسمی با درامد نامنظم و نامطمعن بودن دریافت مزد و حمایت از سازمان دولتی (شکویی,۱۳۷۴)
اشتغال زنان در بخش غیررسمی:
در اکثر کشورها زنان ۶۰تا۸۰ درصد کل اشتغال غیرررسمی رابه خود اختصاص داده اند بطوری که غالبا بخش غیر رسمی با ظاهری زنانه می شناسند. اکثریت زنان در مشاغل با بهره وری و مهارت پایین فعالیت می کنند و نسبت به

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهشخص ثالث، خانواده ها، جبران خسارت

Leave a Reply