دانلود پایان نامه

جهت‌ایجاد ارتباط عمیق تر بین دوستان و یا‌ایجاد رابطه با افراد جدید، ولی به نظر می‌رسد که بیشتر برای‌ایجاد روابط جدید و جذب مخاطب به کار می‌رود. در‌اینگونه از شبکه‌های اجتماعی از ترکیب اطلاعات شخصی و حرفه‌ای استفاده می‌شود تا ابعاد متفاوتی از شخصیت و علاقه مندی‌های کاربر را نمایش دهد.
• شبکه‌های اجتماعی بر اساس به اشتراک گذاری

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد طراحی،، گرمایی)، (کـمترین، ۶۰

Leave a Reply