ماندن با افراد حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف ، به کار می‌گیرند.‌اینگونه فضاها می‌بایستی فضای سالمی‌برای ترکیب محتوای حرفه‌ای و شخصی‌ایجاد و حفظ گردد. مثال:LinkedIn، Flickr
۱-۳- تعاریف تجربه کاربری و اهمیت پرداختن به آن:
۱-۳-۱- تعریف تجربه کاربری:
– تجربه کاربری، دربرگیرنده تمامی‌جنبه‌های نحوه تعامل افراد و کاربران با محصول

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *