دانلود پایان نامه

نمایش دهد.
• شبکه‌های اجتماعی بر اساس به اشتراک گذاری علایق:
این دسته از شبکه‌های اجتماعی، جامعه محور و ذاتاً در برگیرنده اطلاعات هستند و توسط هر دو دسته افراد حرفه‌ای و افرادی که بر اساس علاقه از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، مورد توجه قرار می‌گیرند. کاربران معمولاً اینگونه شبکه‌های اجتماعی را برای، به اشتراک گذاری

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهصحت معامله، فقه و قانون، امام صادق

Leave a Reply