دانلود پایان نامه

شبکه‌های احتماعی برای مقاصد شغلی استفاده می‌کنند عمدتاً دو دسته‌اند: دسته اول افرادی که جویای کار بوده و صفحات مرتبط با شرکت‌ها را برای دست یافتن به موقعیت شغلی جدید دنیال می‌کنند. دسته دوم افرادی هستند که خود صاحب کسب و کار بوده و برای ارائه خدمات و یا بازاریابی محصولات از بستر شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
معمولا کسانی به

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهشخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

Leave a Reply