گرفته شوند. با بررسی ترتیبی هر پنج اوربیتال d می توانیم این روش را برای تعیین انرژی نهایی مربوط به ساختار کوئوردیناسیونی معینی در اطراف فلز بکار بگیریم ] ۶،۸[.
۱-۲- شیمی کبالت
ترکیبات کبالت از جمله نخستین کمپلکسهایی هستند که موضوع مطالعات گسترده قرار گرفته اند. این مطلب نقش کمپلکسهای کبالت رادر پیشرفت تاریخی شیمی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *