دانلود پایان نامه

ها دارای خاصیت سرطان زایی به ویژه سرطان مثانه در انسان می باشند]۱۰[.
در نتیجه رنگ های نساجی تهدیدی برای سلامت انسان و محیط زیست در سراسر جهان محسوب می شود و پساب ها باید قبل از ورود به طبیعت به نحو مطلوبی پالایش شوند ]۱۱و۱[.
در شرایط متداول ۵۰ – ۲۰ درصد از رنگ های راکتیو مصرفی در فرایند نساجی هدر رفته و به دلیل تغییر ساختار

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره پلاسمایی

Leave a Reply