دانلود پایان نامه

گرمای خروجی آنها نیز استفاده شـــــود بازدهی تقریبا به ۸۵ درصد می رسد.

۲-۴-۲ تنظیم سیستم بر حسب نیاز
پیل های سوختی بسیار انعطاف پذیر هستند. یعنی می توان در هر لحظه یک یا چند توده پیل را به کار گرفت و یا از کار انداخت. توان خروجی آنها بسیار متغیر است (گستره توان خروجی از ۱۰۰ مگاوات برای سوخت زغال سنگ تا بیش از ۵۰۰ مگاوات برای

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد قیمت گذاری، تابع عرضه، سودآوری

Leave a Reply