دانلود پایان نامه

مدار بیرونی هدایت شده و جریان الکتریکی در یک مدار خارجی ایجاد می‌شود و جریان پس از عبور از این مدار بیرونی به طرف دیگر غشا برمی‌گردد. پروتونی که از داخل غشا و الکترونی که از مدار خارجی به سمت دیگر غشا رفته‌اند، در محل کاتالیست به هم می‌رسند. با توجه به اکسیژنی که از سمت دیگر غشا به غشا تغذیه می‌شود ]الکترود کاتد[ طی یک واکنش

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد محصولات کشاورزی، قیمت گذاری

Leave a Reply