دانلود پایان نامه

پلیمری غشایی از جنس پلیمر وجود دارد که دارای چندین قابلیت است. به دلیل استفاده از این نوع غشا است که این نوع پیلهای سوختی را به پیل سوختی پلیمری می شناسند. این غشا در برابر گازها نفوذ ناپذیرند ولی از توانایی انتقال پروتون برخوردارند و به همین دلیل این نوع پیلها

شکل (۲-۵) انواع پیل سوختی همراه با نوع واکنش و دمای کارکرد آنان

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درمورد (موحد، لیمونین، همچمنین، لیمونی

Leave a Reply