دانلود پایان نامه

نانولوله های کربنی در یک میدان الکترونی قوی باعث تولید الکترون ها با یازده بالا، بدون آسیب رسانی به لوله ها می شوند. نانولوله ها بسیار انعطاف پذیر بوده و قابلیت خم شدن دایره ای یا حتی گره خوردن را دارا می باشند. در مورد رفتار حرارتی CNT کار کمتری انجام شده است، ولی کارهای نظری انجام شده روی سوسپانسیون CNT ها در مایعات نشان می

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد می‌رسند.، کاتد[، ]الکترود، اکسیژنی

Leave a Reply