دانلود پایان نامه

متداول‌ترین اندازه‌ی ذرات پر کننده‌ها ۵ و ۱۰ میکرومتر است. شاید متداول‌ترین ستون در حال کار، این روزها ستونی با طول cm25 و قطر داخلی mm6/4 است که با پر کننده‌های با ذرات ۵ میکرومتر پر شده است.
ستون‌هایی از این نوع ۴۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ بشقابک در متر دارند.
اغلب یک ستون کوتاه محافظ قبل از ستون تجزیه‌ای به کار می‌رود (precolumn) تا با

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره شدهای، ناخالصیها،، ، گازها

Leave a Reply