دانلود پایان نامه

(۳۴).
Phyllis R. Brown در مقاله‌ی خود در سال ۱۹۹۰ درباره‌ی مراقبت‌هایی که باید از پمپ کرد، نوشت:
۱. پمپ نباید با فشار خیلی بالا کار کند، زیرا احتمال ایجاد نشتی وجود دارد.
۲. حلال باید با فیلترهای ۲۲/۰میکرومتر فیلتر شود.
۳. Cheek Valve باید با اسیدنیتریک ۲۰% شسته شود.
۴. پمپ نباید هرگز خشک کار کند (۳۵).
۲-۲-۱-۲-۳.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد می‌رسند.، کاتد[، ]الکترود، اکسیژنی

Leave a Reply