دانلود پایان نامه

کتاب “حقوق دیپلماتیک”به بررسی افرادی که در طرح ریزی سیاست خارجی و تعیین خط مشی آن دخالت دارند پرداختهو همچنین کوشش های فردی و جمعی و دولتی و سازمانهای بین المللی برای تدوین قواعد مربوط به ماموران دیپلماتیک را تشریح کرده است.(ذوالعین،1384)

ضرورت و نوآوری تحقیق:
امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که نمیتوان نقش روابط دیپلماتیک و کنسولی را در عرصه جهان نادیده بگیریم زیرا با گسترش برقراری این روابط در زمینه های مختلفی از جمله سیاسی و اقتصادی و تاثیر پذیری سیاست های خواه ناخواه از سیاست های این روابط ما احساس نیاز کردیم که تحقیق جامع در این زمینه میتواند سیاست های دولت را در برخورد با این روابط بیشتر همگون کند
از آنجاییکه برقراری روابط دیپلماتیک و کنسولی تاثیر بسزایی در بهبود روابط بین دولت ها دارد بنابرین مزایایی که در برقراری این روابط دیپلماتیک و کنسولی در نظر گرفته می شود میتواند در هر چه بهتر شدن روابط سیاسی و اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی کمک کند

سوالات تحقیق:
1-آیا حقوق دیپلماتیک و کنسولی نقش مثبتی در برقراری روابط بین المللی دولتها دارد؟
2-آیامزایای دیپلماتیک و کنسولی در فعالیت این کارکنان تاثیر میگذارد؟

فرضیه:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-برای حقوق دیپلماتیک و کنسولی می توان نقش مثبتی قایل شد.
2- مزایای حقوق دیپلماتیک و کنسولی در فعالیت انها نقش مثبتی دارد.

هدف و کاربرد های مورد انتظار از تحقیق:
1-بررسی و شناخت هر چه بیشتر مزایای روابط دیپلماتیک و کنسولی
2-ارائه راهکارهای مناسب از جهت برخورداری از مزایای حقوق دیپلماتیک و کنسولی
3- بررسی روابط دیپلماتیک و کنسولی و تاثیر مزایای دیپلماتیک و کنسولی در برقرراری روابط بین دولت ها
همچنین این رساله از لحاظ نظری و عملی برای پژوهشگران مخصوصا دانشجویان رشته حقوق و روابط بین الملل مفید است و میتواند در وزارت امور خارجه مورد استفاده قرار بگیردو به آنها در بهبود روابط بین المللی و در تعیین سیاست خارجی مناسب کمک شایانی بکند.

روش تحقیق و گردآوری اطلاعات:
الف)نوع روش تحقیق:
توصیفی و مبتنی بر تحلیل حقوقی
ب)روش گردآوری اطلاعات و داده ها:
روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد..
ساماندهی تحقیق:
این تحقیق مبتنی بر دو فصل میباشد در فصل اول با عنوان روابط دیپلماتیک و دیدگاه اسلام و کنوانسیون وین در رابطه با روابط دیپلماتیک به مسائلی مانند مفهوم حقوق دیپلماتیک و شرایط برقراری و ارکان دیپلماتیک و دیدگاه اسلام و کنوانسیون وین در رابطه با روابط دیپلماتیک و خاتمه روابط دیپلماتیک پرداخته می شود.
فصل دوم این نوشتار با عنوان بررسی ضرورت روابط کنسولی و وظایف ماموران کنسولی اختصاص یافته است و موضوعاتی مانند مفهوم حقوق کنسولی ضرورت و وظایف پست کنسولی و حوزه کنسولی و عنصر نامطلوب و خاتمه روابط کنسولی پرداخته میشود.

فصل اول:روابط دیپلماتیک و دیدگاه اسلام و کنوانسیون وین در رابطه با روابط دیپلماتیک، مفهوم، شرایط و ارکان دیپلماتیک و دیدگاهها

حقوق دیپلماتیک در کلی ترین مفهوم خود یک رابطه سیاسی است بین دو کشور، که برقراری این روابط مبتنی بر توافق و رضایت دو دولت می باشد. تجربه و توانایی ماموران دیپلمات در برقراری روابط و یا درسرگیری روابط بین دو دولت که رابطه آنها سرد و یا حتی قطع شده بسیار موثر میباشد.در این فصل به توضیح مفهوم حقوق دیپلماتیک، و برقراری روابط دیپلماتیک و راههای بهبود روابط بین المللی و همچنین دیدگاه اسلام و کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک و مزایا و مصونیت های دیپلماتیک خواهیم پرداخت.

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع آیین دادرسی کیفری

بخش اول:مفهوم، شرایط ،ارکان و دیدگاه اسلام در رابطه با روابط دیپلماتیک
مبحث اول: مفهوم حقوق دیپلماتیک
گفتار اول:تاریخچه
تاریخ دیپلماسی ارتباط مستقیم با تاریخ انسان دارد. به اعتقاد برخی، فرشتگان و انبیا نخستین دیپلماتها محسوب می شوند؛ زیرا نخستین پیامبران الهی نزد انسانها بوده اند.
دیپلماسی قدمتی باستانی دارد و نمی توان برای آن یک آغاز تاریخی قائل شد. به طور کلی تاریخ روابط دیپلماتیک را به سه دوره تقسیم می.کنند:
1-دوره ی قدیم (تا سال 1815)
2-دوره ی کلاسیک (از1815 تا جنگ جهانی اول 1918)
3-دوره ی دیپلماسی نوین
همچنین می توان این تقسیم بندی را به طور کلی تر بیان نمود و آن را به دو دوره تقسیم کرد:
دوره ی اول: از قدیم ترین زمان تا قرن 15
دوره ی دوم: از قرن 15 تازمان حاضر
در تمدن های اولیه ایران، هند، چین، مصر و سایر نواحی، دیپلماسی قبل از شکوفایی فرهنگ یونان جریان داشته است. در مصر مکاتبات کشف شده مربوط به 13 قرن قبل از میلاد مسیح است و نشانگر آن است که فراعنه مصر با پادشاهان آسیای صغیر روابط دیپلماتیک گسترده ای داشته اند و در این جوامع، اعزام و پذیرش نمایندگان میان اقوام و ملل مختلف وجود داشته است و وظایف فرستادگان به طور مشروح تعیین می شده و بر اساس آن افراد حائز شرایط (خردمند، گشاده.رو) به عنوان نماینده انتخاب می شدند و اعزام می گردیدند. ورود قبائل و مراجعه از مأموریت همراه با تشریفات خاص بوده و تجاوز به حقوق شناخته شده ی این افراد و همچنین قتل این افراد باعث تیرگی روابط و جنگ حتمی می شد.
در قرون وسطی و طی ده قرن حاکمیت کلیسا بر قاره ی اروپا، روابط بین واحدهای اروپا زیر نظر کلیسا قرار داشت. قسمت های مختلف اروپا یک مملکت محسوب می شدند و از خود استقلال نداشتند. دیپلماسی رایج در آن قاره بسیار محدود و کنترل شده بود و اعزام سفیر از سوی واحدها به ندرت و با نظر کلیسا صورت می گرفت. در همین زمان با شکوفائی اسلام، مسلمین به بسط روابط خود با سایر ملل پرداختند. نامه ی پیامبر اسلام به رؤسای ایران، بیزانس، حبشه و مصر، نمونه ی بارز روابط دیپلماتیک است. سفرا از میان صالح.ترین و شایسته.ترین مؤمنین انتخاب می شدند و وظایف زیر را بر عهده داشتند:
دعوت به اسلام و به ویژه قبل از آغاز جنگ؛ مذاکرات صلح و ترک مخاصمه و مذاکرات در باب مبادله اسیران جنگی؛ مذاکره در باب انعقاد قراردادهای مربوط به فدیه و غرامت و مذاکره در جهت ایجاد حس تفاهم و جلب دوستی و انعقاد پیمان همکاری در زمینه های مختلف با طرف قرارداد؛
مأمورین دیپلماتیک خارجی مقیم سرزمین اسلامی نیز از اهمیت خاصی برخوردار بودند. پیام های آنان با ادب و نزاکت شنیده می شد و پیامبر بنابر عادت شخصی خود، هدایای فراوانی نیز به آنها ارزانی می داشت.
دولت شهرهای ایتالیا و در رأس آنها ونیز، در گسترش و تکامل دیپلماسی نقش مؤثری داشتند. تأسیس سفارتخانه های دائمی برای اولین بار توسط ایشان و به منظور اطلاع مستمر از تحولات دیگر دولت شهرها صورت پذیرفت. سفرا قبل از عزیمت، اطلاعاتی در خصوص محل مأموریت کسب می کردند و در طی مأموریت نیز از طرف دولت خود در جریان رویدادهای داخلی قرار می.گرفتند و اطلاعات جمع.آوری شده.ی خود را نیز به مرکز ارسال می داشتند. تسلط به زبان محل مأموریت و استعداد و میهمان نوازی، از شرایط سفرا بود.
در قرن هفدهم و هیجدهم پس از کنگره ی وستفالی که سیستم کشور- ملت مستقر شد، شکل جدید روابط دپلماتیک میان کشورها رواج یافت. این باور که دیپلماسی یک امر دائمی است، رواج بیشتری یافت. سفرا نماینده ی شخصی پادشاه محسوب می.شدند. روابط دیپلماتیک از دید مردم کاملاً بسته، مخفی و حتی در برخی موارد مخوف بود. در همین زمان تأسیس وزارتخانه ی مخصوص برای اداره خارجی مطرح شد.
قرن هیجدهم دوران طلایی دیپلماسی نام گرفته است. استقرار دستگاه منظم دیپلماتیک در فرانسه زودتر از سایر کشورها بسط و تکوین یافت و با اعزام سفیر، رابطه او با دولت متبوعش قطع می شد و وی استقلال کامل در اجرای خارجی دولت متبوع خود می.یافت. به علاوه زبان فرانسه به تدریج جای خود را به عنوان زبان دیپلماتیک باز کرد.
قرن نوزدهم (عصر دیپلماسی کلاسیک) به دنبال کنگره ی وین 1815، کنگره اروپا که برای حفظ منافع خاندان حاکم تشکیل شده بود، همکاری را بر خصومت در میان اروپائیان چیرگی بخشید. انقلاب فرانسه باعث شد که دیپلمات ها به جای اینکه نماینده ی شاه محسوب شوند، نماینده ی دولت محسوب شوند. دیپلمات ها از ارج و قرب خاصی بهره مند شدند. از جمله مسائل مطروحه در کنگره وین 1815، تدوین ترتیبات مربوط به روابط دیپلماتیک بود. دیپلماسی کلاسیک قرن نوزدهم در ایجاد ثبات در صحنه اروپا توفیق زیادی کسب کرد و تعداد جنگ ها کاهش یافت. جمع آوری اطلاعات در کشور محل مأموریت دیپلماتیک، جاسوسی تلقی نمی شد و توسعه ی وسائل ارتباطی، تماس مداوم دیپلمات ها را به کشور متبوع خود تسهیل کرد.
قرن بیستم (دیپلماسی نوین) دهه های اول قرن بیستم، تحولات عمده ای را در دیپلماسی به همراه داشت. این تحولات که ناشی از دگرگونی در زمینه هایی چون نظام بین الملل، تکنولوژی و افکار عمومی بودند، به صورت هایی همچون دیپلماسی آشکار و دیپلماسی سازمان های بین المللی نمود یافتند.(زواری،1388، 2-1)
عواملی که در تحول دیپلماسی در قرن بیستم دخیل بودند عبارتند از:
1- دگرگونی نظام بین المللی و ظهور ایالات متحده آمریکا و ورود ژاپن و چین در جرگه ی کشورهای قدرتمند، انقلاب1917 روسیه و در نتیجه اشاعه ی شعار برابری و استقلال دولتها و کوشش این دولت در برقراری رابطه با کشورهای ایران و افغانستان و ترس از افشای اسرار مربوط به روابط سیاسی، دو جنگ جهانی اول و دوم، استقلال شمار زیادی از کشورهای تحت سلطه ی آسیایی و آفریقایی، پیوستن کشورهایی نظیر ایران و افغانستان در جامعه ی ملل و خروج دیپلماسی از انحصار دولت های اروپایی.
2- پیشرفت تکنولوژی ارتباطات
3- قدرت یافتن افکار عمومی
نتایجی که عوامل مزبور در دیپلماسی آشکار داشت، دیپلماسی پارلمان، تماس فوری و آنی نمایندگان دول متبوع، صراحت بیان و پرهیز از رعایت حتمی نزاکت در زبان و بیان خطاب های بی واسطه به مردم و…

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : امر به معروف و نهی از منکر

گفتار دوم:مفهوم دیپلماسی
مفهوم دیپلماسی از جمله مفاهیم پیچیده و دشواری است که تعاریف متعدد و متنوعی با توجه با کاربرد آن از آن ارائه شده است .تعریفی را که در این جا بر می گزینیم عبارت است از : مجموعه تدابیر و اعمالی که عمدتاً با استفاده از طرق مسالمت آمیز ، حصول حداکثر توافق و تفاهم در میان انبوه اختلاف های صحنه روابط بین الملل ، برای حفظ منافع ملی و اجرای سیاست خارجی به کار گرفته می شود .
دیپلماسی به عنوان فن سازماندهی روابط میان کشورها ، قدمتی باستانی دارد و نمی توان یک آغاز تاریخی برای آن قائل شد .قبل از شکوفایی فرهنگ یونان ، دیپلماسی در میان آسیایی ها و تمدن های باستانی ایران ، هند ، چین ، مصر و سایر نواحی جریان داشته است یونان باستان در تحول دیپلماسی و شکل گیری آن سهم عمده ای داشته ، مثلاً دولت – شهرهای یونان نوعی نظام دیپلماتیک ارائه کردند که دارای شاخصه های مدرن و برجسته فراوانی بود و یا نخستین بار مصونیت دیپلماتیک در یونان اعمال شد. www.drshafie.ir/post83.aspx))
از نظر تاریخی هم نخستین روش در استفاده از دیپلماسی ، دیپلماسی ad hoc یا مأموریت ویژه بود که نمایندگان سیاسی به منظور تحقق هدف و نظر معین برای مدتی موقت به خارج از کشور اعزام می شدند و بعد از انجام وظیفه به کشور مراجعت می نمودند .
دومین روش دیپلماسی دائمی بود که نخستین بار در قرن 15 در دولت شهرهای ایتالیا اعمال شد . در واقع نظام دیپلماتیک ، مبانی ریشه ای در ایتالیای قرن 15 دارد .
دولت شهرهای ایتالیا پایه گذار کلان الگوی دیپلماسی کلاسیک می باشند .تأسیس سفارت خانه های دائمی برای اولین بار توسط این دولت ها و به منظور اطلاع مستمر از تحولات دیگر دولت شهرها صورت می پذیرفت از قرن 15 به بعد دیپلماسی نه تنها فرایندی دائمی ، بلکه ب

Leave a Reply